Haberler

Ham Bal Kristallenebilir Doğal Bir Baldır

Ham Bal, pastörizasyon ve filtrasyon gibi hiçbir ısıl işleme maruz bırakılmayan AksuVital’in özel bir bal çeşididir.

Kristalizasyon(Şekerlenme) Nedir?
Kristallenme fiziksel bir olaydır. Balın kristalizasyonunda içindeki su, glikoz ve fruktoz oranları, balın depolama sıcaklığının dalgalanması ve balda bulunan polen gibi katı partiküllerin miktarı da etkili olmaktadır.
Analiz raporlarına göre koyu renkli ballarda potasyum, sodyum, magnezyum, demir, bakır, manganez, klor ve kükürt gibi maddeler daha fazladır. Açık renk balların koyu renkli ballardan daha çok kristalizasyona elverişli olmasını früktoz içeriğinin yanı sıra mineral miktarının daha az olmasının da etkilediğini söyleyebiliriz.

Kristalleşen Bal Tüketilmemeli midir?
Bazı tanım ve hükümleri “Bal standardı” bölümünde verilen 2000/39 sayılı “Bal Tebliği”nde kristalize bal “kristalizasyon metotlarının herhangi birine tabi tutularak veya balın kristalleşmesi için herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın tamamen veya kısmen şekerleşmiş, krema ve fondan kıvamdaki bal” şeklinde tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi balın şekerlenmesi bozulma olmayıp balın elde edildiği bitkisel kaynağa göre oluşabilen doğal bir olaydır. Ancak tüketicilerin çoğu kristalize olan balı bilgisizlik sonucu hileli bal olarak düşünürler. Bu yanılgı, ülkemizde özellikle süzme bal pazarlamasında sıkıntılara yol açmaktadır. Gerçek olan, pek çok doğal ve kaliteli balın çok çabuk hatta süzme aşamasından hemen sonra bile şekerlenmeye başlayabileceğidir.

Ham Bal Isıl İşlem Görmez
Şeker şurubu ilave edilmiş ballar çok uzun süre kristalleşmezken, saf ve doğal, ısıl işlem görmemiş ballar, özellikle kış aylarında ve soğukta muhafaza edildiği takdirde birkaç ay gibi kısa bir sürede kristalleşebilmektedir.
“Balın kaynamaması yada yanmamasına ve uzun süreli ısıya maruz kalmamasına özen gösterilmelidir, aksi halde içerisindeki enzimlerin ve amino asitlerin yapısı bozulabilir ve balın besin değerinin düşmesine yol açar.”

Önemli Not:
Şekerlenmeyi geciktirmek için balı oda sıcaklığında muhafaza etmek, mutfak dolabı ya da kiler gibi yerlerde saklamak en uygundur.

Haberler

Language Options

TÜRKÇE

ENGLISH

русский

BOSNA HERSEK

العربية